Over de OR

Gekozen groep collega’s 

De ondernemingsraad is een gekozen groep collega’s. Het zijn betrokken medewerkers die verder willen kijken dan de grenzen van hun eigen afdeling. Het zijn ook medewerkers die gemotiveerd zijn om een wezenlijke rol te spelen in de organisatie, waarbij de belangen van de medewerkers én de belangen van de organisatie scherp gevolgd worden.

Wettelijke vertegenwoordiging

De OR is de wettelijke vertegenwoordiging van alle medewerkers in dienst en is een serieuze gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

De taken van de OR

  • Communicatie met de achterban
  • Opsporen van eventuele knelpunten binnen de organisatie
  • Bespreken veranderingen binnen de organisatie
  • Uitrollen ideeën
  • Raad van Bestuur controleren/adviseren

Praktische zaken

Er is iedere eerste dinsdag van de maand een OR-meeting op het hoofdkantoor in Utrecht waar alle OR-leden aanwezig dienen te zijn. Deze meeting vindt plaats van 10:00 uur t/m 17:00 uur. De reiskosten en lunch worden vergoed. De overige uren die je besteed aan werkzaamheden voor de OR mag je opschrijven als tijd-voor-tijd.